www.ikloop.be

Wil je aan je conditie werken? Wil je afvallen? Eindelijk die overtollige kilo's kwijt raken? Je gezondheid verbeteren?
ikloop.be geeft een overzicht van trainingsschema's, rekoefeningen, opwarmingsoefeningen, … om de beginnende jogger, hardloper of afstandsloper op weg te helpen. Je vindt hier ook interessante links over blessures, atletiek ed.


Cooper-test

Test je uithoudingsvermogen met de Cooper test. De test is goed gedocumenteerd, maakt onderscheid tussen geslacht en leeftijdscategorie en wordt alom in de wereld toegepast. In het nu volgende zullen we de test alsmede de resultaten en hun interpretatie beschrijven om vervolgens ook naar de kritiek die men op deze test kan hebben te kijken. Bij deze test is het de bedoeling om in 12 minuten zover mogelijk te komen (maximale inspanning).

De volgende tabel geeft een indeling naar af te leggen afstand in meters:

Nog een enkel woord over de indeling in categorieën. Als u een getrainde trimmer bent, zult u waarschijnlijk in de categorie "redelijk" vallen. De fanatieke trimmer zal in de categorie "goed" komen en de topsporten valt de eer te beurt om in de categorie "zeer goed" terecht te komen. Voor de categorie "goed" geldt doorgaans dat we deze conditie alleen door goede training kunnen onderhouden.

Bezwaren Cooper test

Ondanks het feit dat de test goed is gedocumenteerd bestaat er de nodige kritiek op de kwaliteit van deze test. Het gevaar schuilt in het begrip "maximale inspanning". Wat is "maximaal" en hoe bepaalt een individu nu of het maximum bereikt is? Iemand die de opdracht enigszins kan inschatten, weet dat men niet "al rennend" er van door moet gaan; men zal zo mogelijk in een stevige "jogging-pas" moeten gaan. Men zal in ieder geval zo gelijkmatig mogelijk moeten gaan, want iedere overschatting aan het begin wordt aan het eind duur betaald.

Een bezwaar is ook, dat we op geen enkele wijze weten wat de hartfrequentie was, zowel voor de start als na afloop van de 12 minuten. Dit soort gegevens zou een dergelijke test ongetwijfeld waardevoller maken. Men heeft tenslotte uitgezocht dat de betrouwbaarheid van de Cooper-test 70% is, dwz. gemiddeld genomen wordt 70% van de personen die de test ondergaan in een juiste klasse ingedeeld.

bron: http://www.lichamelijkeopvoeding.nl/